Tarieven en vergoedingen

Behandeling Tarief
Zitting € 35,00
Zitting kinderfysiotherapie NVT
Zitting manuele therapie € 45,00
Zitting oedeemtherapie NVT
Zitting bekkenfysiotherapie NVT
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 40,00
Telefonische zitting € 10,00
Screening € 10,00
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport NVT
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 30,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 27,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 25,00
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 17,50
Groepszitting van meer dan tien personen € 15,00
Toeslag voor uitbehandeling € 12,50
Behandeling Tarief
Inrichtingstoeslag € 6,00
Toeslag buiten reguliere werktijden € 15,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 30,00
Niet nagekomen afspraak € 15,00
Verstrekte verband- en hulpmiddelen € 10,00
Eenvoudige, korte rapporten € 30,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 55,00